گرفتن – گیره تصویر پرونده ترافیک کمیسیون

گرفتن – گیره: تصویر پرونده ترافیک کمیسیون شورای شهر کمیسیون عمران اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار اجتماعی مقاوم‌سازی خانه‌های روستایی و بافت‌های فرسوده از ملاک‌های ارزیابی فرمانداران موفق است / استاندار تهران

استاندارتهران در جمع اعضای شوراهای اسلامی شهروروستا و دهیاران دماوند موفقیت فرمانداران را در مقاوم‌سازی خانه‌های روستایی و بافت‌های فرسوده یکی از ملاک‌های ارزیا

مقاوم‌سازی خانه‌های روستایی و بافت‌های فرسوده از ملاک‌های ارزیابی فرمانداران موفق است / استاندار تهران

استاندار تهران: مقاوم سازی منزل های روستایی و بافت های فرسوده از ملاک های ارزیابی فرمانداران موفق است

عبارات مهم : تهران

استاندارتهران در جمع اعضای شوراهای اسلامی شهروروستا و دهیاران دماوند موفقیت فرمانداران را در مقاوم سازی منزل های روستایی و بافت های فرسوده یکی از ملاک های ارزیابی فرمانداران موفق دانست.

به گزارش ایسنا، محمدحسین مقیمی با اشاره به نقش و جایگاه شوراهای اسلامی شهروروستا در قانون اساسی شوراها را نهادی اصیل و مردمی دانست و گفت: بعضی فکر می کنند که این نهاد تنها باید به اداره امور شهر یا دِه بپردازد در حالی که شوراها نهادهایی تصمیم ساز در تمامی عرصه های اجتماعی هستند.

مقیمی با اشاره به ظرفیت بسیار بالای شوراها در یاری رساندن به بدنه اجرایی کشور گفت: در مجموع ١٢٠هزار عضو شورا در سراسر کشور فعال هستند و اگر هرکدام از اعضا به درستی به وظایف خود عمل کنند،شاهد تحولی شگرف در اداره کشور خواهیم بود.

مقاوم‌سازی خانه‌های روستایی و بافت‌های فرسوده از ملاک‌های ارزیابی فرمانداران موفق است / استاندار تهران

وی افزود: شوراها می توانند از طریق بررسی امکانات و شناسایی نیروهای جوان و با انگیزه با برنامه ریزی صحیح به ایجاد اشتغال در سطح شهر و دِه مبادرت کنند.

استاندار پایتخت کشور عزیزمان ایران شوراها را یاری گر بدنه اجرایی و دولت دانست و گفت: شوراها علاوه بر وظایف ذاتی خود که همان گزینش شهردار یا دهیار است می توانند با هم افزایی هر چه زیاد با بخشداران و فرمانداران به پیشرفت برنامه های دولت کمک کنند.

استاندارتهران در جمع اعضای شوراهای اسلامی شهروروستا و دهیاران دماوند موفقیت فرمانداران را در مقاوم‌سازی خانه‌های روستایی و بافت‌های فرسوده یکی از ملاک‌های ارزیا

وی در ادامه با تأکید بر جدی گرفتن مقاوم سازی منزل های روستایی از سوی شوراها و فرمانداران یادآورشد: بعد از زلزله بم طبق قانون باید سالی ١٠ درصد از منزل های روستایی را مقاوم سازی می کردیم ولی متأسفانه نتوانستیم مردم را تشویق به این کار کنیم.

بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری تهران، وی یکی از ملاک های ارزیابی فرمانداران موفق را جدی گرفتن و عملیاتی کردن مقاوم سازی منزل های روستایی دانست و گفت: هر فرمانداری که بتواند مقاوم سازی منزل های روستایی را با جدیت عملیاتی کند از نظر من عالی ترین عملکرد را داشته است.

مقاوم‌سازی خانه‌های روستایی و بافت‌های فرسوده از ملاک‌های ارزیابی فرمانداران موفق است / استاندار تهران

واژه های کلیدی: تهران | فرمانداران | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs