گرفتن – گیره تصویر پرونده ترافیک کمیسیون

گرفتن – گیره: تصویر پرونده ترافیک کمیسیون شورای شهر کمیسیون عمران اخبار اجتماعی

بی‌آبی نوع تازه مهاجرت را درمیان ایرانیان رقم زده و مردم را به البرز و زاگرس کوچانده است نوبخت، معاون امور جنگل شرکت جنگل‌ها: سفره‌های زیر زمینی نسبت به دریاچه

مهاجران آب

مهاجران آب

عبارات مهم : ایران

بی آبی نوع تازه مهاجرت را درمیان ایرانیان رقم زده و مردم را به البرز و زاگرس کوچانده است نوبخت، معاون امور جنگل شرکت جنگل ها: سفره های زیر زمینی نسبت به دریاچه ارومیه موقعیت بدتری دارند

آب مردم را از نقاط متفاوت کشور عزیزمان ایران به دامنه کوه ها کوچانده هست. این همان چیزی است که «مهاجرت اکولوژیک» می خوانند و یکی از چند چالش محیط زیستی کشور عزیزمان ایران هست. این عنوان در نهمین نشست کمیته راهبردی پروژه مدیریت چند منظوره جنگل های هیرکانی مطرح شد و معاون امور جنگل شرکت جنگل ها جزییات بیشتری راجع به اش داد: «مهاجرت از قسمت های متفاوت کشور به دامنه های شمالی و جنوبی البرز و همچنین قسمت های شمال شرقی و شمال غربی زاگرس صورت می گیرد.» این طور که در این نشست عنوان شد گرمایش هوا، تغییرات اقلیمی و دخالت های انسانی بزرگترین عوامل این مهاجرت اند و راه حل آن در نگهداری پوشش های جنگلی و البته مدیریت درست منابع آب دیده شده است است.

مهاجران آب

در نهمین نشست کمیته راهبردی پروژه جنگل های هیرکانی که به همت پروژه ملی مدیریت چندمنظوره جنگل های هیرکانی برگزار شد، حاضران با برشمردن بحران های محیط زیستی در کشور عزیزمان ایران و نگاهی به نتیجه های اجرای پروژه هیرکانی به چالش ها و پرسشها ادامه این پروژه پرداختند.

«آن ماری کارلسن» معاون نماینده مقیم شرکت ملل متحد، «عباسعلی نوبخت» معاون امور جنگل شرکت جنگل ها و مجری ملی پروژه، «مایک موزر» مشاور ارشد بین المللی پروژه، «محسن سلیمانی» مدیر برنامه های محیط زیست، اقتصادی–اجتماعی دفتر عمران ملل متحد و نمایندگان وزارت کشور، شرکت محیط زیست و شرکت میراث فرهنگی و نماینده سمن های محیط زیست حضور داشتند.

مشکلات اجتماعی محیط زیست را ترساندن می کند

بی‌آبی نوع تازه مهاجرت را درمیان ایرانیان رقم زده و مردم را به البرز و زاگرس کوچانده است نوبخت، معاون امور جنگل شرکت جنگل‌ها: سفره‌های زیر زمینی نسبت به دریاچه

تغییرات اقلیمی یکی از عوامل ترساندن کننده جنگل ها در کشور عزیزمان ایران هست. عباسعلی نوبخت، معاون امور جنگل شرکت جنگل ها در این نشست توضیحی از روند این تغییرات در کشور عزیزمان ایران داد: «برخی از گونه های گیاهی جنگلی و مرتعی ما جهت ادامه بقای خود مجبور شده است اند ناحیه ارتفاعی خود را اوج ببردند. به عنوان مثال جنگل های طبیعی طی ٣٠ سال گذشته ناحیه ارتفاعی خود را به بالاترین حد کشانده تا بتواند با این تغییرات مبارزه کند.»

او با تشریح وظایف شرکت جنگل ها گفت: «در کشور عزیزمان ایران با بحران های شدیدی اطراف پرسشها محیط زیستی و آب مواجه ایم. از آنجا که امنیت زیست محیطی یکی از بخش های مهم امنیت ملی کشور عزیزمان ایران به شمار می رود باید امنیت زیست محیطی را با مدیریت صحیح تأمین کنیم.»

نوبخت با برشمردن نواحی رویشی کشور عزیزمان ایران ادامه داد: «در کشور عزیزمان ایران ٣ منطقه رویشی و ٥ ناحیه رویشی به عنوان پل ارتباطی اقلیم های دنیا به حساب می آید. عوامل تخریبی به طور خلاصه یکی عوامل اقلیمی است و تأکید بدنه کارشناسی بر تغییرات اقلیمی نیست بلکه بر نوسانات اقلیمی هست. در نتیجه مدیریت این عنوان سخت است لیکن تمام دنیا باید محیط زیست خود را مدیریت کنند تا کره زمین از این بحران عبور کند.»

مهاجران آب

او گفت که دومین عاملی که محیط زیست را در کشور عزیزمان ایران ترساندن می کند پرسشها اجتماعی است: «در این مسیر باید اعتماد مردم را به تشکیلات دولتی و اقداماتی که تا به حال به نام دولت انجام داده ایم، جلب کنیم. این اعتمادسازی زمانبر است و پروژه های مشابه هیرکانی می تواند کمک کننده باشد تا ما را از این بحران خارج کند. در این زمینه علاوه بر پروژه هیرکانی، در پروژه های مشترکی که با دیگر کشور ها و شرکت ها داشتیم، تأثیر مثبتی داشته هست. یکی از دستاورد ها و اهداف این مطالعات و پروژه ها، کسب اعتماد مردم و همکاری فعال آنها در زمینه های اجرایی است.»

مجری ملی پروژه مدیریت چندمنظوره جنگل های هیرکانی سومین عامل را پرسشها مدیریتی دانست که زیاد از سوی کشور های دیگر به خاص کشور های اروپایی به مدیران دیکته شده است بود: «پیرامون جنگل های ما این مسأله سابقه ای ٦٠ ساله دارد که با عنوان طرح های جنگلداری و با مفاهیم متفاوت که درنهایت مهمترین اهداف این طرح ها بهره برداری و خروج چوب آلات بوده است.»

بی‌آبی نوع تازه مهاجرت را درمیان ایرانیان رقم زده و مردم را به البرز و زاگرس کوچانده است نوبخت، معاون امور جنگل شرکت جنگل‌ها: سفره‌های زیر زمینی نسبت به دریاچه

به گفته معاون شرکت جنگل ها در این طرح ها سایر کارکرد های حوزه های جنگلی از لحاظ اکولوژیک و اکوسیستمی لحاظ نمی شده است و زیاد ارزش چوب آلات مورد توجه قرار می گرفته است لیکن باعث اشتغالزایی می شده است است.

او در ادامه این نشست با تبیین عمق بحران آب در کشور عزیزمان ایران ادامه داد: «بحران کشور یک نشانه دارد و آن وضع دریاچه ارومیه است ولی عمق بحران عمیق تر از آن چیزی است که دیده می شود، شاید بتوان گفت وضع سفره های زیرزمینی موقعیت بدتری نسبت به دریاچه ارومیه دارند. در فلات مرکزی کشور عزیزمان ایران دشت های وسیعی نشست کرده هست. یکی از راه حل های این بحران مدیریت پوشش های گیاهی هست؛ در ابتدا باید آن را حفظ کنیم و در مرحله بعد به دنبال احیا و توسعه آن باشیم.»

مهاجران آب

یکی دیگر از مسائلی که نوبخت به آن اشاره کرد، مهاجرت اکولوژیک بود؛ مهاجرتی که از اقصا نقاط کشور عزیزمان ایران به دامنه های شمالی و جنوبی البرز و قسمت های شمال شرقی و شمال غربی زاگرس صورت می گیرد: «این مهاجرت اکولوژیک به علت کمبود منابع آب شروع شده است هست. این مهاجرت با پرسشها اجتماعی و طبیعی همراه خواهد بود و جهت جلوگیری از آن باید آب را به شیوه درست مدیریت کرد.» با وجود تمامی این مشکلات، مجری ملی پروژه مدیریت چندمنظوره جنگل های هیرکانی خبر خوش را زیاد کردن حساسیت های مردم نسبت به حفظ عرصه های منابع طبیعی و ارتقای فرهنگ عمومی دانست.

نوبخت با اشاره به همراهی دستگاه ها جهت حفظ منابع طبیعی ادامه داد: «نهادهای متفاوتی مانند شرکت محیط زیست، وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی، شرکت گردشگری و حتی دستگاه های نظامی به این نتیجه رسیده اند که به علت کاربری ها و اهمیت منابع طبیعی در پی تأمین امنیت زیست محیطی باشند.» این طور که معاون امور جنگل در شرکت جنگل ها توضیح داد طرح تنفس جنگل جهت جنگل های شمال کشور حاصل این توافق بوده است.

در انتظار بودجه ایم

آن مارلی کارلسن، معاون نماینده مقیم شرکت ملل متحد، دیگر سخنران این نشست بود. او با اشاره به این که اخیرا دو مصوبه با شرکت حفاظت محیط زیست و شرکت ملل متحد به امضا رسیده، یکی از آنها را مصوبه ای در زمینه گزارش ملی مرتبط با تغییرات اقلیم و دیگری را تصویب قانون تالاب ها طی پروژه حفاظت از تالاب ها دانست و گفت: «اکنون منتظر شنیدن خبر های خوش دیگر جهت تصویب بودجه های این پروژه ها هستیم.»

او با اعلام یک خبر در حوزه محیط زیست ادامه داد: «حدود دو هفته پیش یک موافقتنامه با آقای جلالی درخصوص پروژه ترسیب کربن به امضا رساندیم. این موافقتنامه به مدت ٥ سال و با مبلغ ٧,٦ میلیون دلار به تصویب رسیده هست. در این موافقتنامه سهم آورده دولت و سهم شرکت جنگل ها و مراتع نیز به تأیید رسید.»

کارلسن ادامه داد: «همان طور که می دانید پروژه ترسیب کربن از سال ٢٠٠٥ و در ٤ پایلوت شروع شد، ولی اکنون این پروژه تا سال ٢٠١٨ تمدید شده است و در ١٨ استان متفاوت این پروژه فعال است و با وارد شدن این منبع ٥ استان دیگر نیز به تعداد پایلوت های این پروژه اضافه خواهد شد.

پروژه ای که کارلسن از آن سخن به میان آورد، در جهت بیابانزایی و جهت توسعه مدل مدیریتی مشارکتی مراتع در مناطق خشک و نیمه خشک با نشانه محرومیت زدایی و زیاد کردن جذب کربن خاک طراحی شده است است.

معاون نماینده مقیم شرکت ملل متحد جهت توضیح زیاد گفت: «در پروژه ترسیب کربن نیز مانند پروژه هیرکانی علاوه بر نیاز های مردم به عنوان حفاظت نیز توجه جدی می شود. رویکرد های این قبیل پروژه ها بیانگر عوض کردن شیوه های مدیریتی است که در پروژه های اجتماعی باید به طور همزمان به نیاز های مردم توجه کرد و درعین حال درگیر کردن صاحبان منافع در امور حفاظتی است.»

او با اعلام این عنوان که تا به حال دستاورد های مهمی از اجرای پروژه هیرکانی حاصل شده است هست، ادامه داد: «اما باید کار های بزرگتری را با یکدیگر جهت حفاظت از جنگل های باستانی هیرکانی انجام دهیم. جهت برنامه عمران ملل متحد نیز حفظ این جنگل ها از ضرورت برخوردار است.»

درهم تنیدگی بحران آب و پرسشها اجتماعی

موضوع دیگری که کارلسن به آن اشاره کرد، فشار انسان ها بر منابع طبیعی بود. اتفاقی که البته «در سایر نقاط دنیا هم دیده می شود.» او با تأکید بر درهم تنیدگی بحران آب و پرسشها اجتماعی گفت: «تمامی این پرسشها به یکدیگر ارتباط دارد و اینها نتیجه فشاری است که از سوی ما انسان ها بر منابع طبیعی وارد می شود.»

معاون نماینده مقیم شرکت ملل متحد با بیان این مثال که احداث یک بزرگراه به طول یک کیلومتر از دو سمت جاده، به طور مستقیم اکوسیستم را تحت تأثیر قرار می دهد، گفت: «حالا تصور کنید چقدر بزرگراه در دنیا کشیده شده است هست. گاهی اوقات تصور می شد ما انسان ها به عنوان هیولا به خود حق می دهیم که هر بلایی که خواستیم سر این کره خاکی بیاوریم.»

به گفته او، به نظر می رسد ما ارتباطات میان این بخش ها را به خوبی درک نکرده ایم. هرچند «بی شک آب یکی از عنصرهای پیونددهنده این اجزای متفاوت است» و در نتیجه «باید به آب به عنوان ربط دهنده اکوسیستم ها توجه شود.» کارلسن با گفتن این موارد ادامه داد: «تنها موضوع، مصرف آب نیست بلکه توجه به نقاط تولید کننده آب به عنوان بخش های کلیدی تولید خدمات اکوسیستمی مهم است.»

او با اشاره به این که این مسأله دامن همه انسان ها را خواهد گرفت، گفت: «شاید به نظر نیاید، ولی بزرگترین آسیب ها متوجه شهرنشینان خواهد بود. نوع زندگی آنها و اثری که بر اکوسیستم می گذارند، بسیار زیاد است و متقابلا همین اثر را از اکوسیستم دریافت می کنند.» عنوان مورد اشاره او براساس مطالعاتی است که ١٣٦٠ دانشمند از سال ٢٠١٦ و با عنوان «ارزیابی هزاره اکوسیستم ها» انجام دادند. این مطالعات به منظور بررسی اثرات چند جانبه انسان ها بر اکوسیستم انجام گرفته است.

برنامه ادامه پروژه تا دو سال دیگر

در ادامه این نشست «مایک موزر»، مشاور بین المللی پروژه مدیریت چندمنظوره جنگل های هیرکانی با ابراز رضایتمندی از پایداری در اجرای پروژه و همکاری فعال جوامع محلی در آن گفت: «فعال شدن جوامع محلی و شرکت جنگل ها و دیگر شرکت های مرتبط یک صدای یکسان را ایجاد کرده که گواهی تلفیق شدن برنامه ها در یک رویکرد چندمنظوره است.» با این حال به گفته او، ادامه این پروژه نیازمند متعهد بودن کشور عزیزمان ایران است.

موزر با اشاره به چالش های ادامه این پروژه ادامه داد: «این پروژه براساس سند تا ١٨ ماه دیگر آخر می پذیرد. براساس آمار، هزینه های بخش بزرگی از بودجه تخصیص داده شده است داده شده است از سوی صندوق محیط زیست جهانی (GEF) هزینه شده است است ولی اگر دولت کشور عزیزمان ایران تعهدات خود را به این پروژه بپردازد، می توان امیدوار بود بعد از این ١٨ ماه تا دو سال دیگر این پروژه به فعالیت خود ادامه دهد.»

او همچنین یکی از اهدافی که در ٦ ماه آینده دنبال می شود را طراحی نحوه خروج با حفظ اهداف پروژه دانست؛ به طوری که در تمام مولفه ها، مدیریت ها به بخش های متفاوتی واگذار شود تا اهداف پروژه ادامه پیدا کند.

مشاور بین المللی پروژه هیرکانی راجع به نقاط قوت و ضعف پروژه گفت: «بیشتر ابزار ی که در اختیار داشتیم جهت اجرا تکمیل شده است و با همه ذینفعان هماهنگی های مورد نیاز صورت گرفته است.»

به گفته او، بزرگترین چالش، پرداخت سهم همکاری چه از سوی دولت و چه برنامه عمران ملل متحد است و دومین چالش تاخیری که در تصویب بعضی از برنامه های پروژه ایجاد شده است هست.

در انتظار اجرای سند استراتژی توسعه سبز

داریوش بیات، مدیر پروژه مدیریت چندمنظوره جنگل های هیرکانی هم از سند راهبردی توسعه سبز سخن گفت؛ یک سند بالادستی که در جنگل های هیرکانی جهت نظارت و هماهنگی و با همکاری ذینفعان پروژه، سه استانداری استان های شمالی و دیگر دست اندکاران تنظیم و اصلاح و درنهایت جهت تصویب به شورایعالی جنگل و شرکت جنگل ها ارسال شده است هست. این سند جهت اجرایی شدن باید به امضای ریاست شرکت جنگل ها و مراتع و استانداران سه استان شمالی برسد.

بیات با تشریح سند استراتژی توسعه سبز ابراز امیدواری کرد که با تشکیل یک کمیته عالی به ریاست معاون اول مدیر جمهوری و حضور مدیر شرکت محیط زیست، ریاست شرکت جنگل ها و مراتع و استانداران سه استان شمالی، زمینه اجرای این سند فراهم شود و درنهایت بتوانیم جهت اجرای آن اعتبار مورد نیاز را از شرکت برنامه و بودجه کسب کنیم.

به گفته او، این پروژه جهت این که بتواند در جنگلداری اجتماع محور فعالیت داشته باشد، یک شورای مشورتی را با حضور کارشناسان ارشد جنگل تشکیل داده است: «با این شورا نشست های متعددی برگزار و از آنها نظرات اصلاحی دریافت کرده ایم. طراحی پایلوت ها، مدیریت حوزه آبخیزداری، تقدیر از جوامع محلی و شرکت های مردم نهاد، توسعه مشاغل پایدار، کشت های جایگزین، توسعه صنایع دستی و گردشگری، تشکیل تعاونی ها و صندوق ها و تشکیل باغ های آموزشی – آزمایشی یا الگویی، ایجاد پارک جنگلی و… از دیگر دستاورد های این پروژهبوده است.»

او با گفتن این موارد، مهمترین دستاورد این پروژه را تلاش در کسب اعتماد مردم جهت همکاری در مدیریت جنگل عنوان کرد: «درحال حاضر خود ذینفعان به جای مقابله با اجرای این طرح، با آن همراه شده است و عوامل تخریب را به خوبی آشنا اند و به منظور برداشتن این موانع همراه هستند. توصیه دیگر این است که تمامی این طرح های اجرایی به درخواست جوامع محلی صورت گرفته و هیچ کدام از آنها از بیرون تحمیل نشده است.»

اخبار اجتماعی – شهروند

واژه های کلیدی: ایران | پروژه | مدیریت | ایرانی | مدیریت | ایرانیان | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs